Användarnamn  
  
Lösenord  
  

Vädret i Mark

sok
TJÄNSTER
Idébank
Dekaler, Tygriket.se, att sättas på bilar och därmed marknadsföra destinationen. Säljes med hjälp av idrottsföreningar som då får en bra del av inkomsterna.

Köpa smarta portalnamn som leder till besök på vår hemsida.
Fler fria surfdatorer i butikerna.
Broschyrer på trafikplats Häggån.
Broschyr ÅTA- BO. Försöka samordna restaurangernas öppettider i sommar.
Broschyr, Bussresor till Tygriket, en del i marknadsföringen som syftar till att bil ett resmål som inkluderas även i bussresor som har sitt huvudmål i intilliggande kommuner.


”Tygriket så mycket mer”
En slogan som markerar att det finns fler reseanledningar än tygbutikerna.
Vi kommer att försöka utveckla marknadsföringen för följande:

Centrumbutikerna, ett köpcenter som skiljer sig åt från storstädernas dito och som ser lika dant ut över allt.

Bilhandeln och bilservice. Det finns sedan gammalt en stor försäljning till kunder utanför vår destination. Vem minns inte Asplunds BMW- försäljning i Torestorp.

Husvagnar och Husbilar, unikt med tre försäljningställen i kommunen.

Matvaruhandeln, bland landets lägsta priser.

Tjänsteföretag, torde på sikt komma att involveras i den externa marknadsföringen. Välkomna med förslag.

I merparten av marknadsföringen kopplas begreppen: Lågpris och kvalité.

Lågpris har historiskt gamla anor i Tygriket och har sitt ursprung i att textilindustrin alltid haft industrins lägsta löner. Detta har utvecklat en unikt låg prisnivå som gör oss konkurens kraftiga.
Smålänningen frågar ”Vad kostar det”.  Marbon ” Kostar det något”.

Kvalité, ett begrepp som vi inte pratar om, det bara är en självklarhet. Här i den lilla kommunen så kan man inte som i storstaden gömma sig i mängden.

Allt ovan nämnt kan vi själva inom besöksnäringen arbeta med. Sedan finns det ett antal frågor som Marks Kommun äger.


Kommunala frågor

Infrastrukturen, vägar och kollektivtrafiken.

Skyltar vid kommungränserna, ”Välkommen tll Tygriket” och ”Bruna skyltar”.

Trafikplatser, nära kommungränserna.
Ställplatser för husbilar i centralorten.

Marknadsföring, som syftar till att få hit mer invånare och företag.


Spektakulära idéer som får stor uppmärksamhet

Ballong / Luftskepp i Kinna.  Extremt stor bildskärm Din Butiks TV.
Fiskebryggor i en sjö med vild fisk. Målgrupper, Storstadsbor och Handikappade. I dag finns detta bara i sjöar med inplanterad laxfisk.

Fler förslag emotses.
 
 
 
Res till Tygriket